Kontakt

Ochrona prywatności

Regulamin

Formularz reklamacyjny

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ:

POLUB NAS:

KONTAKT:

ul. Zwycięzców 42, 03-938 Warszawa  - Praga

Telefon : 733-963-663

Mail : kontakt@centrumbodyslim.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek i Czwartek: 12:00 - 20:00
Wtorek, Środa i Piątek: 9:00 - 20:00
Sobota: 9:00 - 14:00
 
 
 
Dane do przelewu: Pure fit sp. z o.o.
ul. Syta 112F/3 02-987 Warszawa
rachunek bankowy:
85 1140 2004 0000 3802 8147 2071
 
 
 

 

Centrum Modelowania Sylwetki logo

Realizacja -  SATOO.PL

2020   Centrum modelowania sylwetki - Body Slim

Body Slim YouTube
Centrum Modelowania Sylwetki Warszawa
BodySlim Facebook
Body Slim Instagram

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

REGULAMIN

OBOWIĄZUJĄCY W CENTRUM BODY SLIM
OD
01.12.2023 ROKU

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług oferowanych w Centrum Body Slim, warunki przetwarzania danych klientów, zasady związane z przystąpieniem do zabiegu/ćwiczeń oraz składania ewentualnych reklamacji.

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

a) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);

b) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

c) RODO 2016/679 (Rozporządzenie (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

3. Klienci Centrum Body Slim zobowiązani są do zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do jego stosowania.

§ 2 DEFINICJE

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

a) Usługodawca – Centrum Body Slim, którym właścicielem jest Pure Fit sp. z o.o. ul. Syta 112 F/3 02-987 Warszawa NIP: 9512522605, zarejestrowana pod numerem KRS 0000909969.

b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców;

c) Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Usługi i weryfikacji stanu zdrowia i ogólnego samopoczucia Klienta przed dokonaniem zabiegu;

d) Usługi – zabiegi dokonywane w Centrum Body Slim;

e) Skutki uboczne - działanie leku lub procedury medycznej, a także kosmetycznej inne niż oczekiwane bądź zamierzone, w szczególności może wystąpić w wyjątkowej sytuacji obrzęk lub zaczerwienienie skóry;

f) Towar – produkty kosmetyczne oferowane do sprzedaży w Centrum Body Slim;

g) Umowa - umowa sprzedaży Usług lub Towaru, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem;

h) Cena – oznacza cenę zabiegu, która wyrażona jest w złotych polskich;

i) Regulamin – niniejsze warunki;

j) Urządzenia – urządzenia do zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało;

k) Zabieg/ ćwiczenia – usługa wykonywana w Centrum Body Slim;

l) Oferta promocyjna – wskazana w ofercie ilość zabiegów, której zakup odbywać

się będzie w warunkach niższej ceny niż cena obowiązująca w ofercie standardowej.

 

§ 3 USŁUGI

1. W centrum Body Slim oferowane są zabiegi kosmetyczne i ćwiczenia, w szczególności:

 • Kriolipoliza,
 • Termolifting 3D,
 • Endermomasaż próżniowo-rolkowy,
 • Zabiegi na trądzik,
 • Zabiegi na przebarwienia skóry,
 • Lipolaser,
 • Liposukcja Kawitacyjna,
 • Fala radiowa (RF),
 • Presoterapia,
 • Elektrostymulacja,
 • Body Wrapping,
 • Bandaże AROSHA,
 • Zabieg na blizny,
 • Zabieg na rozstępy,
 • Body Slim – Bieżnia,
 • Roll Slim – rolki,
 • Rower poziomy,
 • Zabiegi na twarz,
 • Kosmetologia estetyczna,
 • Depilacja,
 • Dermomasaż,
 • Sauna karbonowa,
 • Laminacja brwi i rzęs
 • Henna pudrowa brwi.

2. Szczegółowy opis wszystkich zabiegów wykonywanych w Centrum Body Slim znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.centrumbodyslim.pl, a ponadto wszelkich informacji udziela Personel Centrum Body Slim.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż ostateczny efekt zabiegów wykonywanych w Centrum Body Slim zależy od indywidualnych cech organizmu oraz wieku klienta i nie może być gwarantowany przez Usługodawcę.

5. W celu prowadzenia jak najlepszej dokumentacji postępujących efektów, w Centrum Body Slim wykonywane są zdjęcia stref poddawanych zabiegom. Są one kluczowe do rozpatrywania ewentualnych reklamacji. W przypadku odmowy wykonania dokumentacji zdjęciowej przez klienta reklamacja nie zostanie uznana.

6. Klient zobowiązany jest do przekazania przed zabiegiem Personelowi Centrum Body Slim wszystkich istotnych informacji na temat swojego stanu zdrowia lub ewentualnych przeszkód przystąpienia do zabiegu.

7. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, wszystkie zabiegi dokonywane w Centrum Body Slim są zabiegami nieinwazyjnymi i w pełni bezpiecznymi dla zdrowych osób.

8. W przypadku ewentualnych wątpliwości należy poinformować personel Centrum Body Slim, aby można było podjąć odpowiednie środki ostrożności przy wykonywaniu zabiegu lub ćwiczeń.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi, jeżeli Klient nie spełnia podstawowych wymogów higieny osobistej lub istnieją wątpliwości co do braku przeciwwskazań zdrowotnych.

10. Klient przed rozpoczęciem zabiegu ma obowiązek powiadomienia Personel Centrum Body Slim o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd).

11. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie w czasie zabiegu, a także ewentualnych skutków ubocznych.

12. Klient zobowiązany jest także do poinformowania Personel Centrum Body Slim o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu lub ćwiczeń.

13. Wyżej wymienione postanowienia niniejszego Paragrafu mają zastosowanie do każdej kolejnej wizyty Klienta w Centrum Body Slim.

 

§ 4 REALIZACJA USŁUG I PŁATNOŚCI

1. W przypadku braku możliwości przybycia na umówioną wizytę należy anulować zapis z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem (24h).

2. Każda zmiana umówionego terminu możliwa jest w przypadku poinformowania Usługodawcę z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.

3. W przypadku dokonania wcześniejszego zapisu na zabieg pakietowy lub wybrany cykl zabiegów i nieodwołania wizyty minimum dzień wcześniej – zabieg traktowany jest jako wykonany.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że spóźnienie się nie gwarantuje wykonania zabiegu, jeżeli czas konieczny do jego wykonania koliduje z punktualnym przeprowadzeniem zabiegu kolejnego klienta. Jeżeli opóźnienie rozpoczęcia zabiegu wynika z winy Salonu, zabieg ten zostanie wykonany w pełnym wymiarze czasu jaki jest przewidziany na zabieg.

5. Powyższe stosuje się niezależnie od dokonania płatności za umówiony zabieg.

6. Płatność za zabieg dokonywana jest przed jego rozpoczęciem.

7. W przypadku jednorazowych zabiegów jak również pakietów zabiegowych Usługodawca ma prawo pobrać od Klienta zadatek w wysokości od 20% do 35% wartości usługi. Zadatek zostanie odjęty od kwoty zabiegu po wykonanej usłudze. W przypadku nie przyjścia na zabieg bez odwołania go minimum 24 godziny przed planowana wizytą zadatek przepada – jako rekompensata za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostaje nie wykorzystany przez żadnego klienta.

8. W przypadku wyboru zabiegów pakietowych dokonywanych w ustalonych terminach możliwe są zakupy ratalne (w II ratach) w wyjątkowych przypadkach, o których decyduje każdorazowo Usługodawca.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zobowiązaniu się do dokonania płatności w ustalonych z Usługodawcą terminach, zwykle będą to maksymalnie terminy wpłaty kolejnej raty przy następnej wizycie.

10. Ceny zawarte umieszczone w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

11. Zakupione pakiety zabiegowe mają ważność 3 miesięcy od daty zakupu, a karnety na stacje treningowe są ważne przez 30 dni od pierwszego treningu.

12. Zakup pakietu niewykorzystanych przez Klienta usług podlega zwrotowi pod warunkiem, że ważność pakietu nie wygasła. W przypadku rezygnacji z dalszych zabiegów uiszczona kwota zostanie Klientowi zwrócona z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

13. W przypadku zabiegów zakupionych w ofercie promocyjnej Klient, który rezygnuje z dalszych zabiegów przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca ma prawo rozliczyć wykonane dotychczas zabiegi w ramach oferty standardowej, tj. kwota za niewykorzystane zabiegi zostanie pomniejszona o kwotę rabatu wynikającą z oferty standardowej. Zabiegi, które nie zostały odwołane na czas minimum 24 godziny przed, zostają uznane za zrealizowane i również pomniejszają kwotę zwrotu.

14. Zakupione karnety na stacje treningowe w cenach promocyjnych nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze strony Klienta. Klient ma prawo przekazać karnet innej osobie i obowiązek poinformowania o tym fakcie Salonu.

 

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

2. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki uboczne wynikające z niestosowania się do zaleceń, w szczególności z niestosowania zaleceń dietetycznych i wystawiania na słońce miejsc poddanych zabiegom, a także w przypadku zatajenia istotnych informacji na temat stanu zdrowia przed zabiegiem.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zobowiązany jest pozostawiać swoje przedmioty w miejscach wskazanych przez Centrum Body Slim, w przeciwnym razie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.

4. Wszelkie pozostawione w salonie rzeczy przez Klientów i nieodebrane po upływie 30 dni zostaną przekazane na cele charytatywne.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Klientów zgodnie z RODO 2016/679 (Rozporządzenie (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Administratorem danych osobowych jest PURE FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Syta 112F/3 02-987 Warszawa NIP: 9512522605 („Administrator”).

3. Inspektorem danych osobowych jest Dominika Ciechorska. Wszelkie zgłoszenia do Inspektora danych osobowych powinny być kierowane mailowo na adres: kontakt@centrumbodyslim.pl

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi, a także – w przypadku dobrowolnie udzielonej zgody – w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, informacje o programie lojalnościowym, oferta handlowa, ankiety czy badanie satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – dobrowolnie wyrażona zgoda.

5. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usługi księgowe, a także - w przypadku dobrowolnie udzielonej zgody marketingowej - usługi kurierskie, pocztowe i systemy wspierające procesy marketingowe.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od realizacji usługi, a w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych - do momentu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; (w celu wycofania zgody wystarczy w swoim salonie Body Slim wypełnić Formularz Wycofania zgody Osoby, której Dane Dotyczą), nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także do doręczania treści marketingowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niezgodności Usługi z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. W celu złożenia reklamacji, Klient może wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Zgłoszenie reklamacji może odbyć się na jeden z poniższym sposobów:

a) wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go do Centrum Body Slim,

b) wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie go na adres Centrum Body Slim, w którym wykonywana była Usługa.

4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.

5. Przy rozpatrywaniu reklamacji dotyczącej osiągniętych efektów, usługodawca może odwoływać się do dokumentacji zdjęciowej prowadzonej w trakcie serii zabiegowej. W przypadku braku w/w dokumentacji z powodu odmowy Klienta reklamacji nie uwzględnia się.

6. Nieustosunkowanie się przez Usługodawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca odeśle Klientowi pisemne uzasadnienie odmownej decyzji co do reklamacji na adres wskazany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.

8. W razie uwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Usługi z Umową, Usługodawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie dokona powtórnie Usługę, a w przypadku, gdy Usługa powtórnie nie może być wykonana, Usługodawca zwróci Klientowi uiszczoną zapłatę za wadliwie wykonaną Usługę.

9. Określenie niezgodności Usługi z Umową ma charakter oceny, gdyż zwykle efekt końcowy widoczny jest po dokonaniu cyklu zabiegów.

10. W przypadku zakupu Towarów w Centrum Body Slim zwroty nie będą przyjmowane.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących zabiegów, które wykonujemy dla Państwa się w Centrum Body Slim Personel jest do Państwa dyspozycji w gabinetach, pod numerem telefonu +48 733 963 663 i adresem e-mail kontakt@centrumbodyslim.pl

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Centrum Body Slim oraz na stronie internetowej.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Usługodawcą Umów.

6. Klient posiada uprawnienie skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia swojej działalności. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Klienta.

 

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług :)

Zespół Centrum Body Slim

 

Logo Body Slim Centrum Modelowania Sylwetki